Říjen 9, 2015

Studie

„Mníšecký Pavilon představuje pro město a jeho obyvatele jedinečnou příležitost. Může vytvořit nový veřejný prostor, kde se lidé budou každodenně přirozeně potkávat a komunikovat spolu,“ říká o svém návrhu architekt Peter Sticzay-Gromski. Zveme vás na prohlídku Pavilonu.

Takto to všechno začínalo, nápad Pavilonu a jeho neobvyklého řešení se rodil nejprve ve skicách architekta.

15-09-30_hd_mnisek_projektor14

Podívejte se na základní prostorové řešení.

page15

Součástí návrhu je i řešení parkování, aby nový objekt příliš nezatížil své okolí a nezkomplikoval život jeho obyvatelům.

15-09-30_hd_mnisek_projektor16

Návrh se snaží objekt Pavilonu citlivě zakomponovat do okolí, aby většina zeleného vnitrobloku zůstala zachována. Navíc by zde zeleně mělo výrazně přibýt.

15-09-30_hd_mnisek_projektor17

Zde vidíte Pavilon v řezech, architekt musel řešit i svažující se terén. V návrhu ho využil pro zahloubení sálu v přízemí, díky čemuž se mohla zvýšit výška stropu.

15-09-30_hd_mnisek_projektor23

Podélný řez ukazuje propojení stávající školy s její novou částí. Propojovací krček musí mít zachovaný limitovaný spád.

15-09-30_hd_mnisek_projektor24

A teď to nejdůležitější, tedy půdorysné řešení objektu. V přízemí se nacházejí všechny tzv. komunitní funkce – na jedné straně sál s příslušenstvím, vstupní foyer/lobby a kavárna a na druhé straně místnosti a klubovny pro kroužky a spolky, cvičební sál a mateřské centrum.

15-09-30_hd_mnisek_projektor19

První patro patří družině, jejíž kapacita se díky nárůstu počtu menších dětí za poslední tři roky skoro ztrojnásobila. Budova počítá se samostatným vchodem do školní části kvůli bezpečnosti dětí.

15-09-30_hd_mnisek_projektor20

Ve druhém patře se nacházejí dostatečně velké, prosvětlené školní třídy. Denní světlo se dostane také do chodeb, centrální halu navíc prosvětluje střešní světlík.

15-09-30_hd_mnisek_projektor21

Na střeše našla své místo vzduchotechnika.

15-09-30_hd_mnisek_projektor22

Nový Pavilon se nesnaží konkurovat stávající škole a ustupuje stranou. Zároveň tím vytváří náměstí a příjemný vstup do školy.

15-09-30_hd_mnisek_projektor30

Zde je znovu vidět citlivé zakomponování Pavilonu do celého prostoru.

15-09-30_hd_mnisek_projektor29

Pavilonem se bude procházet – pasáž spojí náměstí před školou s ulicí Jana Šťastného, stávající pěší komunikace zůstane zachována.

15-09-30_hd_mnisek_projektor28

Zde přinášíme všechny čtyři předložené návrhy, jak by přístavba před školou mohla vypadat. Studie pana architekta Gromského obsahují i jeho vizuální pohled na tělocvičnu (to nebylo předmětem zadání).

VARIANTA 1 – původní návrh  (přístavba školy bez komunitní části, dvoupodlažní budova – odhad cca 60-65 mil.)

jednoduchou 3D vizualizaci provedlo studio GRIDO na základě předloženého plánu

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_1

VARIANTA 2 – pracovní název Tři kvádry – jaro 2015

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_2

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_3

VARIANTA 3 – nástavba a samostatný pavilon (dvoupodlažní)

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_4

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_5

VARIANTA 4 – zvolená a dopracovaná varianta samostatného třípodlažního pavilonu

15-09-29_ZS_mnisek_3varianty-2_Page_6

 

Fasáda může mít různé varianty s vertikálními lamelami – barevné, dřevěné …

15-09-30_hd_mnisek_projektor2615-09-30_hd_mnisek_projektor25