Říjen 9, 2015

Rozhovor s architektem

Mníšecký Pavilon je pro město a jeho obyvatele jedinečná příležitost

Černošicím navrhl sportovní halu a školu, Velké Chuchli novou školní budovu a Mníšku vymyslel „svůj“ Pavilon.

grido_portrety_foto_(c)_tomas_maly_MG_0654 mj

V průběhu příštího roku bude dokončen na ploše před současnou školou nový objekt – mníšecký Pavilon. Studii k tomuto novému zázemí pro školu, kulturu a volný čas navrhl zkušený architekt Peter Sticzay-Gromski.

Zkuste Pavilon v Mníšku popsat v několika větách.

Pavilon vnímám jako dřevěný altán ve velké zahradě vnitrobloku paneláků nebo romantickou citadelu uprostřed hradeb sídlištní architektury. V každém případě slibuje určitou změnu v této části města, je obrovskou příležitostí, která může inspirovat. V tomto přesahu do aktivního veřejného prostoru vidím jeho největší hodnotu.

V čem myslíte, že je váš projekt unikátní?

Unikátní řešení nenabízíme, unikátní je totiž každý prostor, v němž tvoříme. Stará škola nese svým způsobem jedinečný ideologický dekor. I sídlištní paneláky ve svém holém pragmatizmu řešily jedinečným způsobem sociální problémy své doby. Architekti dneska kromě návrhu funkční budovy pátrají i po ztracené logice místa. Hledají řešení, které místo oživí, nastartuje. Zdaleka to není jen otázka vizuální kvality objekty, důležitou roli hraje prožitek lidí v daném prostoru.

Co vás na projektu Pavilonu zaujalo a baví?

Zaujal mě tématem komunitní budovy se synergickým efektem – škola – město – volný čas. Vždy mě baví práce s aktivním investorem, který dokáže flexibilně přistupovat k našim nápadům. Baví mě architektura, který vzniká v chemii diskusí o problémech místa nebo zadání.

Podle čeho jste vybíral místo, kde by měl Pavilon stát?

Vycházel jsem z urbanistické regulace vnitrobloku. Nový objekt dramatizuje poměrně velkou, mírně se svažující plochu trávníku – stává se jejím centrem. Zároveň hned před školou vytváří menší prostor malého náměstíčka. Objekt Pavilonu se přitom nesnaží konkurovat hlavní školní budově, ustupuje z její hlavní osy na stranu a vlastně jen upravuje měřítko vnitrobloku, jehož prostor se z dnešního pohledu jeví jako „nafouklý“. Také jsme dostali poměrně rozsáhlé zadání, jaké funkce by měla budova plnit. Podařilo se nám seskupit je do jednoho objektu – Pavilonu. Ten nesmí škole stínit, ale zároveň musí stát v její blízkosti, aby obě stavby propojil můstek. Protože v Pavilonu budou výtahy, stane se díky němu škola bezbariérovou.

Jak budova ovlivní své okolí?

Umístnění Pavilonu nad stávající přístupovou cestu do školy, tedy ve směru od ulice Jana Šťastného, nabídne z této strany nový pohled na školu. Vstupní panorama proměnil nový objekt, ten starý se objeví v průhledu pasáže protínající Pavilon. Z druhé strany od ulice Nádražní zůstávají nástupní průhledy na školský areál podobné jako dnes – dominuje jim hlavní objekt staré školy.

grido_portrety_foto_(c)_tomas_maly_MG_0766

Proč jste dal Pavilonu tři podlaží?

Vertikální členění funkcí v objektu vychází ze zadání objektu i z logiky provozu školy. Naším záměrem bylo vymodelovat objekt tak, aby se v půdoryse velikost přízemí určeného pro širokou veřejnost města shodovala s plochou prvního (družiny) a druhého patra (třídy) určeného pro školní potřeby. To se podařilo, přidanou hodnotou se stala pasáž, která rozděluje přízemí na část kulturního domu s výstavní síní a kavárnou a druhou část věnovanou kroužkům a spolkům. Nevzniká tedy „nějaký“ objekt na louce, ale živý Pavilon, kterým protéká město.

S čím jste si nejvíc lámal hlavu?
Každá naše práce je specifická a trochu jiná, protože se vždycky liší investor. Pokud si architekt myslí, že má vždy pravdu jen on, tak rychle narazí. Problémy se mohou objevit v blízké budoucnosti, kdy se střetnou investorovy vize a množství finančních zdrojů. Tam se bude muset investor rozhodnout, do jak velkého rizika bude chtít jít. A tam se pozná kvalita spolupráce mezi ním a architektem.

Proč by měli obyvatelé Mníšku Pavilon chtít?

Tento projekt je pro město Mníšek svým způsobem jedinečnou a neopakovatelnou investicí. Naši předkové s láskou a odhodláním budovali sokolovny, divadla nebo jiné společenské vlastenecké budovy, podobně pozitivně by měli občané Mníšku vnímat i tuto ojedinělou příležitost. Vložením Pavilonu do prostoru před školou vznikne další aktivní veřejný prostor v městě pod Brdy. Kvalitu života ve městech dnes určuje především kvalita mezilidských vztahů. Vytvoření Pavilonu s pasáží a malého náměstí mezi ním a školou dává předpoklad pro naplnění této vize.

Zde se můžete podívat na videorozhovor s autorem mníšeckého Pavilonu, architektem Peterem Gromskim:

Další informace najdete na webových stránkách ateliéru GRIDO

Grido_Mnisek_0005ggg_b