Říjen 7, 2015

Popis projektu

Pavilon – příležitost pro Mníšek

Mníšecká škola praská ve švech. Vyšší porodnost i příliv mladých rodin do města způsobily, že se dnes učí ve všech možných prostorách a škola již vyčerpala všechny rezervy. Od příštího školního roku  nebude možné přijmout až polovinu prvňáčků. Už nám zbývá jediná možnost – postavit novou přístavbu školy, kde vzniknou učebny, nová družina a zázemí. Ještě horší je situace s kulturně-společenskými prostory ve městě. Objekt kulturního střediska V Lipkách absolutně nevyhovuje současným požadavkům – nejen esteticky, energeticky či provozně, ale pochybnosti budí i jeho možná zdravotní nezávadnost. Už desetiletí se mluví o potřebě nového kulturního domu, protože ve městě chybí reprezentativní prostor, kde by se mohlo uskutečnit divadelní nebo filmové představení či dětské besídky nebo školní akademie na úrovni . Teď to můžeme změnit – přicházíme s  návrhem, který by  mohl všechny tyto problémy vyřešit, a to velmi rychle.

Grido_Mnisek_0003ggg_a

Představujeme studii budovy Pavilonu, který by mohl v letech 2016-2017 vyrůst na ploše před současnou školou. Za návrhem stojí zkušený architekt Peter Sticzay-Gromski, který kromě jiného projektoval nové budovy školy a sportovní haly v Černošicích a školu ve Velké Chuchli. Návrh však Mníšku nabízí víc než jen tolik potřebné rozšíření školy. Předpokládá, že novou školní budovu s moderními třídami, zázemím a školní družinou doplní nové kulturně-společenské prostory, které město dlouhodobě potřebuje.

Zatímco dvě nadzemní podlaží budou patřit školním aktivitám, v přízemí vznikne nový sál pro 150 až 200 lidí, prostory pro mateřské centrum, klubovny pro kroužky a spolky včetně například klubu důchodců nebo samostatný cvičební sál s vlastním zázemím. Rodiče čekající na své ratolesti a návštěvníci kulturních, společenských i komunitních aktivit by se potkávali ve zdejší kavárně.  Z Pavilonu by tak mělo vzniknout přirozené místo každodenního setkávání lidí, které bude příležitostí pro vzájemnou komunikaci. Propojení školních a mimoškolních aktivit v jednom místě určitě přivítají rodiče, protože jim ulehčí logistiku, a přinese mnohem vyšší bezpečnost pro děti, které nebudou muset chodit přes celé město. Celý prostor bude navíc bezbariérový a díky propojení s původní školou se i ona stane částečně bezbariérovou.

„Nový Pavilon jsem navrhl tak, aby se nesnažil konkurovat hlavní budově školy. Ustupuje stranou a jenom koriguje měřítko „nafouklého“ prostoru vnitrobloku. Zároveň vytváří hned před školou prostor malého náměstíčka. Přidanou hodnotou se stala pasáž, která rozděluje přízemí na část kulturního domu s výstavní síní a kavárnou a druhou část věnovanou kroužkům a spolkům. Nevzniká tedy „nějaký“ objekt na louce, ale živý Pavilon, kterým protéká město,” komentuje svůj návrh architekt Peter Sticzay-Gromski. Studie vznikala více než tři měsíce na základě mnoha požadavků a podnětů budoucích uživatelů objektu – jak školy, tak například zástupců mateřského centra, klubu důchodců, cvičitelů a dalších.

Bude se určitě jednat o největší investici ve městě za poslední léta. Na tento projekt má město již zajištěnou více než 40 milionovou dotaci, zbylou část však bude muset financovat z vlastních prostředků. Ve středu 8.června  budou mníšečtí zastupitelé schvalovat financování Pavilonu a schvalovat zadávací dokumentaci pro výběrové řízení na zhotovitele stavby. Stavební projektová dokumentace je hotova a probíhá územní řízení. Stavba by měla být dokončena do konce roku 2017.

Máme příležitost, která se v nejbližší době již nemusí opakovat. Pojďme do toho – všichni a společně!

Lukáš Nádvorník

Grido_Mnisek_0007_gggg

 

Grido_Mnisek_2000px

Grido_Mnisek_0004ggg

Na studii Pavilonu se můžete podívat ZDE

Záznam z veřejné prezentace projektu 2.11.2015: