Pavilon získal stavební povolení, musí se vybrat nový dodavatel.

Stavební povolení k Pavilonu vydal Stavební úřad v Jílovém u Prahy 9. března. Nyní se čeká na nabytí právní moci. Radnice ale musí vypsat novou soutěž
o dodavatele stavby. Ten původní totiž kvůli průtahům stavebního řízení podepsanou smlouvu vypověděl.

V návaznosti na vydání stavebního povolení starosta Petr Digrin písemně vyzval dodavatele k zahájení předání staveniště, plnění smluvního díla a také k předložení aktuálního časového harmonogramu. V reakci na jeho výzvu stavební firma PKS stavby, a.s., vítěz výběrového řízení, které proběhlo už v roce 2016, městu oznámila, že odstupuje od Smlouvy o dílo ze dne 2. 1. 2017.

Petr Pejchal, předseda představenstva společnosti, jako důvod  uvedl, že k předání staveniště by mělo dojít až více než rok po uzavření smlouvy. „Za dobu od jejího podpisu až k dnešnímu dni se výrazně změnily podmínky a okolnosti provádění Díla. Došlo
k výraznému nárůstu cen vstupů, zhotovitel je povinen plnit jiné nasmlouvané zakázky
a není možné po něm požadovat, aby měl stále v ´pohotovosti´ dostatek pracovníků pro řádnou realizaci Díla. Smlouva se uzavírala s očekáváním, že bude zhotovováno v průběhu roku 2017,“ argumentuje 13. března v písemném Odstoupení od smlouvy s tím, že
i pozdější Dodatek k ní uzavíral v dobré víře, že město získá potřebné stavební povolení bez zbytečného odkladu.

Radnice tedy musí v nejbližší době vypsat novou soutěž na dodavatele. „Pokud nabude stavební povolení právní moci, nového dodavatele by město mohlo znát v polovině června
a v červenci by se Pavilon mohl konečně stavět,“ myslí si starosta.

Uložit odkaz do záložek.