Pavilon už se staví. Zatím na papíře.

Stavba Pavilonu znamená pro Mníšek nejen velkou příležitost, ale také nelítostný souboj s časem. Zatím se však podařilo všechny překážky překonat.

Ateliér Grido v čele s architektem Peterem Sticzay-Gromskim představil veřejnosti Pavilon na začátku listopadu, na začátku ledna se Pavilon postupně přeměňuje do formy projektu. Ten dostal na starost ateliér Santis ze Žďáru nad Sázavou, který zvítězil v soutěži. Město mu přidělilo zakázku 8. prosince a od té chvíle běžela lhůta, ve které se mohli ostatní zúčastnění odvolat a podat námitky.

Nikdo toho nevyužil, díky tomu mohla v předvánočním shonu proběhnout první schůzka mezi projektanty a studiem Grido, které Pavilon navrhlo. Žďárskou firmu zastupoval Ing. arch. Martin Zezula a za Grido mluvil Ing. arch. Peter Gromski, který Pavilon Mníšeckým představoval při listopadové prezentaci. Oba partneři si rozdělili kompetence – Grido zastane roli hlavního architekta a Santis Pavilon vyprojektuje. Spolu se zástupci města se dohodli na pravidelných týdenních poradách. Vzniklý tým architektů a projektantů doplnil v pozici stavebního dozoru Ing. Josef Tichánek. Radnice si od vytvoření takového profesionálního týmu zkušených odborníků (jejich referece najdete v boxu pod článkem) slibuje kvalitní dozor nad jednou z největších investic ve městě v jeho historii.

Tato první schůzka nastartovala další smršť jednání, na první poradě v novém roce informoval ateliér Grido o postupu prací na dokončení ověřovací studie (již velmi detailní podoba objektu včetně konkrétní vnitřní dispozice a technické specifikace) ) a mnoho času zabrala debata, při které se vyjasňovaly detaily Pavilonu. Musí vyhovovat jak školnímu provozu, tak i družině, spolkům a kulturnímu vyžití v sále. A samozřejmě musí obstát i z hlediska bezpečnosti dětí i dospělých i všech zákonných norem.

Obzvlášť velkou výzvou se ukázal chystaný sál. Na Tři krále se na jednání vypravili zástupci Oázy, Mateřského centra, cvičitelek, Klubu důchodců a v neposlední řadě základní umělecké školy, kteří formulovali své konkrétní požadavky a očekávání. Vzhledem k tématu nemohli chybět ani zvukař a technický poradce v oblasti audio, zúčastnili se také zástupci městského kulturního střediska a lidé se zkušenostmi s provozem kulturních akcí. Diskutovalo se především, jak sladit někdy vzájemně protichůdné požadavky, aby konečná podoba vyhovovala většině, ale hlavně, aby výsledné řešení bylo plně funkční. Shodli jsme se, že sál bude primárně určen pro kulturní a společenské funkce (divadlo, promítání, přednášky, koncert, školní akademie, dětské besídky, ples, taneční), nicméně po malé úpravě vyhoví například požadavkům základní umělecké školy na výuku tance a baletu. Z připomínek vyslovených na místě i zaslaných e-mailem vznikl dokument “Detailní požadavky Pavilon ZŠ”. Jen o dva dny později si nad tímto materiálem začali lámat hlavu v ateliéru Grido, architekt Gromski si také pozval posilu z oboru akustika a při někdy emotivní debatě se podařilo často protichůdné požadavky vyladit. Jedenáctého ledna se konala třetí výrobní porada, na kterou pan Gromski dorazil s upravenými plány jednotlivých podlaží a návrhem sálu splňujícím požadavky jeho nejčastějších uživatelů.

IMG_6858 IMG_6857

Podařilo se vyřešit i poslední detaily typu umístění šaten nebo počítačové učebny a s hotovými plány se pak o dva dny později seznámila kompletní Rada města. Další pondělí 18.ledna už na poradu přivezl architekt Gromski kompletní studií a předal ji projektantům ze Santisu. Tím jsme se dostali do další fáze – projektanti musí zpracovat projekt pro územní řízení. Na základě hotového projektu budeme znát přesný rozpočet stavby.

V úterý 19.ledna pan architekt Gromski představil konečnou podobu ověřovací studie zastupitelům a zástupcům kontrolního a finančního výboru.

Soubor_000

Mníšek zároveň začal připravovat výběrové řízení na společnost, která zajistí vypsání výběrového řízení na dodavatele stavby, připravuje se výběr banky, u které by si mohlo město vzít úvěr. Zároveň se bude pracovat na koncepci parkování a také zeleně v okolí Pavilonu.

Daniela Páterová
místostarostka

Podrobnosti o týmu odborníků, kteří pracují na projektu Pavilonu ZDE

Uložit odkaz do záložek.