Pavilon je veřejný prostor. Navrhněte si jeho okolí.

V sobotu 4. března se ve škole od 9.30 do 13 hodin uskuteční akce, kterou Mníšek ještě nezažil. Žáci a pracovníci školy, zástupci spolků a kroužků i široké veřejnosti se setkají s autorem Pavilonu Petrem Gromskim a budou společně tvořit podobu prostoru před školou a Pavilonem.

Park, či louka? Zahrada, nebo altán s posezením u ohně? Stromy, nebo raději keře? To jsou některé z podnětů, které již zástupci města a architekt probírali s občany přilehlých domů na veřejném setkání věnovaném okolí Pavilonu v listopadu loňského roku. Diskusi sice poznamenala malá účast, ale přesto se podařilo najít shodu na funkčním rozdělení prostoru. „Zatímco v blízkosti školy vyplní prostor pohyb, akce a hravost, vzdálenější část by měla naopak zůstat klidná a relaxační, aby zdejším obyvatelům zachovala co nejvíce klidu“, popisuje základní zadání starosta Petr Digrin.

Schématické rozdělení prostoru

„Projekt Pavilonu je výjimečný, proto by měl vzniknout i výjimečný prostor kolem něj. Tuto zónu může náš projekt ještě dotvořit a posunout dále.
Pavilon vzniká jako místo setkávání lidí napojených nejen na školu, ale i na spolkový život a související aktivity. Proto je logické, že by se na vytváření podoby tohoto prostoru měli podílet právě jeho budoucí uživatelé“, říká místostarostka Daniela Páterová. Plánovací setkání bude vycházet z funkčního rozdělení prostoru. Účastníci budou do aktivní a relaxační části navrhovat konkrétní aktivity i umístění a podobu konkrétních prvků.

Ondřej Marek, konzultant pro plánování s veřejností, dodává: „Možnost aktivního zapojení veřejnosti do plánování často přináší pro architekty a projektanty zajímavé podněty, a tím zvyšuje kvalitu navrhovaných řešení. Kromě toho pomáhá při vyjasnění sporných otázek, které mohou poškodit i jinak kvalitní návrhy.“

Dětský návrh podoby okolí školy

Architekt Peter Gromski s tím souhlasí. „Dobré zadání od investora nebo budoucích uživatelů prostoru je pro každého architekta důležitým vstupem pro kvalitní návrhy řešení. Proto je zapojení veřejnosti z Mníšku tak důležité“, říká.

Z plánovacího setkání vzniknou dva návrhy, z nichž ten vítězný vybere veřejnost. „Mělo by se tak stát velmi transparentním a zároveň i atraktivním způsobem“, slibuje Daniela Páterová.

Kdo chcete prostor před školou a Pavilonem vylepšit a ovlivnit jeho podobu a funkce, přijďte na společné plánovací setkání v sobotu 4. března 2017 od 9.30 do 13 hodin do budovy Základní školy Komenského.

Uložit odkaz do záložek.