Říjen 28, 2015

Fórum

Zde publikujeme názory občanů získané přímo, prostřednictvím formuláře nebo emailem anebo prezentované ve veřejně dostupných zdrojích. I vy můžete poslat svůj názor – buď na home page úplně dole najdete příslušný formulář nebo emailem na adresu pavilon@mnisek.cz

***********************************************************************************************************************************

Realizaci projektu “Pavilonu” považuji za naprosto klíčovou pro další rozvoj školy, ale nejen jí samotné. Nejde tady totiž zdaleka jen o nezbytně nutné rozšíření kapacity školy. Kritická naplněnost školní budovy je všeobecně známé téma. Koncepce “Pavilonu” má však daleko širší rozměr. Nejenže umožní škole dál fungovat a přijímat vyšší počty žáků, než umožňují její současné prostory, ale celkově školu posune mnohem dál. Prolínání školních činností s dalšími plánovanými aktivitami, se kterými se v tomto objektu počítá, vytvoří optimální podmínky ke vzniku skutečného kulturně-vzdělávacího centra, které bude sloužit celému městu. Tím se samozřejmě zvýší i hodnota “značky” mníšecké školy a věřím, že to podpoří i další nárůst zájmu rodičů o vzdělávání jejich dětí právě v ní.

Michaela Pažoutová, ředitelka školy

Tento projekt je pro město Mníšek svým způsobem jedinečnou a neopakovatelnou investicí. Naši předkové s láskou a odhodláním budovali sokolovny, divadla nebo jiné společenské vlastenecké budovy, podobně pozitivně by měli občané Mníšku vnímat i tuto ojedinělou příležitost. Vložením Pavilonu do prostoru před školou vznikne další aktivní veřejný prostor v městě pod Brdy. Kvalitu života ve městech dnes určuje především kvalita mezilidských vztahů. Vytvoření Pavilonu s pasáží a malého náměstí mezi ním a školou dává předpoklad pro naplnění této vize.

Peter Gromski, architekt, autor Pavilonu

Kdo navštívil naši základní školu, určitě si všimnul, že už zde není místa nazbyt. Je nutné zajistit navýšení její kapacity, aby se naše děti mohly vzdělávat v odpovídajících kultivovaných a bezpečných prostorách. Nechceme pouze „přistavět“ školu. Máme jedinečnou možnost vydat se cestou výstavby moderního pavilonu, který na stávající budovu školy naváže a rozšíří její prostory. Navíc zde vznikne veřejný prostor, který spolu s úpravou a kultivaci prostranství v okolí školy nabídne příjemné místo pro setkávání, které zde chybí.

Daniela Páterová, místostarostka

Studie dostavby školního areálu se mi zdá poměrně zdařilá. Využitelné plochy pro tuto zástavbu jsou dosti stísněné. V tomhle ohledu se autoři snažili zachovat alespoň minimální nástupní plochu před hlavním traktem historické budovy spolu s menším pavilonem vytvořit jakési náměstíčko. To je podle mého mínění největší přínos tohoto projektu. Pokud to čtu správně, autoři se nezastavili pouze u úkolu doplnit chybějící kapacity, ale organizovat i veřejný prostor a kultivovat prostředí, kde se žáci budou pohybovat ne zřídka. Samotný architektonický výraz je neotřelý, nesnaží se přizpůsobovat stávající historické současnosti, ale zároveň ji neignoruje. Předpokládám, že i fasáda (studie má asi 10 variant) dostane finální podobu, která bude reflektovat vztah k sousedícímu nebo navazujícímu prostoru. Bylo by asi také vhodné dořešit bezpečné a dostatečné parkování. U škol je dopravní obsluha specifická a podle mě nestačí pouze splnit požadavky minimálního počtu parkovacích míst. Celkově je mi představená koncepce sympatická a myslím, že má potenciál včlenit se do kontextu města efektivně a elegantně.

Vít Kučera, architekt města Mníšek pod Brdy

Když před třemi lety zastupitelstvo našeho města schvalovalo záměr rozšíření naší školy, na který následně získalo velmi vysokou dotaci, neměli jsme ani tušení, jaký tvar a vzhled bude nový pavilon mít. Dnes, kdy za sebou máme realizaci nových tříd ve stávající škole a začínáme stavět novou školní tělocvičnu je pavilon posledním, ale nejsložitějším záměrem. Škole přidá dalších devět tříd, novou družinu a tolik potřebné zázemí půlených tříd. Není to ale jenom škola. A to je na celém nápadu to nejlepší. Do přízemí budovy se podařilo přestěhovat prakticky celý kulturní dům a Mníšek po mnoha letech získá skutečně kvalitní společenský sál. Nezbývá než si přát, aby se vše povedlo a hlavně včas, protože čas, toho už mnoho nemáme.

Petr Digrin, starosta města

Po kolika letech se rýsuje šance na důstojný kulturní dům v Mníšku? Bezmála po deseti a mníšečtí si to už opravdu zaslouží a to už před těmi deseti byl ten starý ruina. Podle prvních nákresů nového kulturního domu se zdá, že by se vyřešilo mnoho problémů najednou – důstojné místo pro kulturní akce i s malým kinem, klubovny pro kroužky dětí a důchodců, pro mateřské centrum, zvětšení kapacity školy o další třídy. Uprostřed budovy má být průchozí pasáž s kavárničkou či obchůdkem, když rodiče čekají… Podle výkresů vypadá pavilon nebombasticky a vkusně. Je vhodné budoucí umístění na novém sídlišti? Nejprve se mi zdálo, že kulturák má být víc v centru města, ale vzhledem k využití budovy i pro školu je to umístění dobré. Každý rodič ocení, že by děti neputovaly městem, kde doprava sílí a sílí. Pokud i my důchodci budeme mít v klubovně svou kuchyňku … A tak, když jsem byla požádána o názor, jsem pro. Na dosavadní kulturák se nedá dívat, je nebezpečný, dělá Mníšku ostudu.. Teď ještě ta legislativa!

Alexandra Merunková, Klub důchodců

Z navrženého pavilónu mám radost. Budova je příjemná, moderní a přitom se “netluče” s naší školou. Zachovává cenný pohled na původní budovu školy, která nejem dětem navozuje trochu pohádkovou náladu. Nabízí i kulturní zázemí Mníšku, které zde máme v téměř havariiních budovách. Příjemný pocit z dobré práce všech co se na přípravě pavilónu podíleli mi doslova zkazila informace o téměř šibeničním termínu pro realizaci tohoto pro školu a město potřebného objektu. A to jak s ohledem na zoufalý nedostatek ploch pro nové nastupující ročníky žáků a i na čerpání veřejné dotace na stavbu. Bude to opět znamenat mnohé kompromisy, vysoké pracovní zatížení pracovníků města s reálnou možností jak administrativních tak technických chyb, které stresem mohou vznikat.

Pavel Jeřábek, zastupitel, ekolog

Jsem moc ráda, že Mníšek dostane konečně důstojne místo, kde se mohou lidé potkávat a trávit příjemné chvíle společně v krásném prostředí. Myslím, že si to po tak dlouhé době čekání město zaslouží. Díky celému týmu pracovní skupiny Pavilon za usilovnou snahu o realizaci tohoto záměru.

Hana Kusiakova , koordinátorka mateřského centra

Jen málo věcí je tak nesnadných, jako vytvářet veřejný prostor. Proč? Myslím, že žádná stavba nemá být postavena jen tak, jako by neexistovalo okolí. Každá stavba má své širší vztahy. Navržený Pavilon základní školy je ojedinělý právě v tom, že nejen že skvěle řeší vnitřní uspořádání tříd, učeben a zázemí pro děti i pedagogy, ale současně, ruku v ruce, vytváří esteticky i účelem velmi kultivovaný, otevřený a vstřícný prostor pro každodenní setkávání všech generací. Vznikne tak jakési nové náměstí. Vznik sálu pro kulturní akce, koncerty a přednášky, je výhrou nejen pro školu samotnou, ale pro celé město a jeho širší okolí. Vzácně se tak propojí škola a veřejné aktivity. Spojí se na první pohled dvě rozdílné entity v jedno. Pavilonu tedy přeji brzké krásné narozeniny.

Miloš Navrátil, Matice Skalecká, Disting PR, otec 4 synů

Jsem rád, že jsem se mohl podílet na přípravě projektu nového pavilonu. U školy přirozeně vznikne kulturně-vzdělávací kampus, který navíc s prostorem pro sportovní kroužky a novou multifunkční tělocvičnou vytvoří i zázemí pro sport. Myslím, že vznik kampusu bude pro mníšecké děti a rodiče i Mníšek jako takový historickým milníkem.

David Řehoř, zastupitel

 

Dobrý den pane architekte, nedá mi to, abych nesdělila, že jsem se včera byla podívat na prezentaci Pavilonu v Mníšku pod Brdy. Již jsem se tedy neúčastnila diskuze s občany, neb již nebylo v mých silách věnovat další čas. Líbí se mi Váš návrh stavby jako takové, když jsem ho viděla prvně, řekla jsem si, takové nějaké obdobné by mohlo být v Mníšku pod Brdy kulturní středisko. Jako další budova ke stávající škole se mi zdá velký, nebo když by šlo půdorys protáhnou, natočit, pak ..atd.. Jenže, člověk nemůže oponovat, nebo navrhovat jiný tvar, když teprve nyní je zřejmé, jak zněly zadávací podmínky, jaká byla představa těch, kdo Vás oslovili a jaké jsou finanční možnosti. Na Vašem Pavilonu je mi velmi sympatický systém stínění, kombinace dřeva a skla+ stromečky-zeleň, stavba působí vzdušně a vzhledem k tomu, že Mníšek je v Brdech a má za zády, směr sever brdský hřeben, tak je použití dřeva skoro nutné. Pane architekte, do zahraničí se příliš nedostanu, ale když ano, tak vícefunkční vzdělávací objekty, to znamená včetně umístění galerií, knihoven, víceúčelového sálu, kavárny jsem zatím viděla toliko v rámci Univerzit, někdy středních škol. Zkoušela jsem zjistit info na netu..základní školy a jejich součástí kavárna,,v kterých zemích je to běžné? Osobně mám ráda novinky, dovedu si též představit, větší zájem rodičů o aktivity školy a možná též příznivější pohled dětí na školu, jako, že nejdou do nějaké sterilní krabice, kam se chodit musí, kde se musí poslouchat a je také možné, že starší ročníky pak budou mít sami zájemvidět, dovědět se, účastnit se. Mníšku velmi fandím.

Petra Kuntová

Nehodnotím architekturu zamýšlené stavby. Je to moderní stavba a proč ne. Využití: Kvalitní, potřebné a pro občany našeho města přínosem. Umístění: Nešťastné a velmi necitlivé s ohledem na budovu školy a její architekturu padesátých let, která je též součástí naší historie. Město disponuje 2 pozemky pro rozvoj školy. Jeden přímo před školou v mezibloku a další mezi ulicí Komenského a dálnicí R4. Propojení se stávající budovou školy lávkou není důvodem pro takto necitlivé umístění. Zajímavé by bylo vyjádření architekta urbanisty.
Stanislav Jirota
O tom, že „rodina je základem státu a děti jeho budoucností“není pochyb, to ví každý z nás a proto je třeba v dnešní době a zejména do budoucna o vzdělání dětí co nejvíce pečovat.

O místní základní škole se v poslední době hodně mluví a každý z nás se dozvídá mimo jiné o tom, že praská ve švech. O to více je potěšující zpráva, že se Sdružení – Město pro rodinu ujalo iniciativy a předkládá téměř po 3 letech od přidělení dotace ve výši 40 milionů Kč mníšeckým občanům vizi nového školního pavilonu – Pavilon Mníšek – s integrovanými místnostmi kulturního domu.
Jelikož jsem byla vedoucím pracovní skupiny „Pavilon“panem Nádvorníkem vyzvána o vyjádření mého názoru na vzhled Pavilonu a s tím související, rozhodla jsem se tak učinit a to bez ohledu na skutečnost, zda se můj názor bude někomu líbit či ne.
Jsem člověk konzervativní, preferuji vkus a jednoduchost, protože v jednoduchosti je krása.
TVAR PAVILONU, který pan architekt nazývá „ dřevěným altánem“ by se mi jako takový líbil, podotýkám tvar do oblouku, ale bez toho „dřevěného žebrování“, a to z jednoho prostého důvodu. Nejen, že se takto navržený nehodí podle mého názoru k architektuře základní školy, která by měla v prostoru dominovat a za druhé – použití dřeva na žebrování je z hlediska údržby ve zdejší lokalitě velice náročné, což vím z vlastní zkušenosti. V Mníšku je velké znečištění vzduchu a tím i velký spad, zejména v zimní době a dřevěná stavba v blízkosti R4 bude velmi trpět.
Nelíbí se mi, že pracovní skupina předkládá občanům pouze tuto studii, když je známo, že dotyčný pan architekt předložil městu tři varianty, se kterými mají občané právo se seznámit a demokraticky rozhodnout. Stejně tak si myslím, že uskutečnění takovéhoto záměru by si zasloužilo kontaktovat více architektů a porovnat jejich studie, stejně tak třeba i studenty z fakulty architektury.
O UMÍSTĚNÍ PAVILONU by se dalo diskutovat, ale protože je zřejmé, že jde o přístavbu, je nutná propojenost s hlavní budovou školy. K tomu se nemohu vyjádřit, protože nevím, které jiné pozemky by byly vhodné k jeho umístění, jak se zmínil bývalý pan starosta Jirota v e-Mníšek č. 28, tak aby splnil svůj učel.
Musím však podotknout, že při řešení přístavby školních prostor si připadám jako „Alenka v říši divů“. Nechápu tento nelogický postup, nejprve se buduje tělocvična, na kterou město dostalo částečnou dotaci a teprve poté se přichází s rozšířením tříd a družiny v novém Pavilonu. Vždyť paní Paterová, místostarostka a členka Rady města za Sdružení – Město pro rodinu byla u všech jednání, tak proč nebylo možné postavit jednu přístavbu s tělocvičnou v přízemí a potřebným rozšířením tříd a družiny v nadpodlaží. K tomu nemusí být člověk ekonom, aby pochopil, že takovéto řešení by přišlo jistě finančně výhodněji a především by nezatížilo tolik městskou kasu, jako plánovaná stavba Pavilonu a splnilo by stejný účel.
KULTURNÍ DŮM Integrace kulturního domu do prostor Pavilonu mi připomíná staré české přísloví, „aby se vlk nažral a koza zůstala celá“.
Mníšek a jeho občané si zaslouží řádný kulturní dům se vším všudy, s knihovnou, mníšeckým muzeem Káji Maříka, jak po tom léta občané volají, internetovou kavárnou atd, jak to správně napsala paní Kuntová v e-Mníšek č. 28 cituji:
„Proč, když už něco budeme budovat a stavět, tak proč bychom to měli nějak poskládat kvůli financím? Nově vznikající Pavilon by neměl nahradit ani zatlačit do pozadí nutnost řádného Kulturního domu v Mníšku pod Brdy“.
Kulturní dům by měl být situován do středu města tak, jak se to plánovalo za starostování paní Merunkové z prostor kina a přiléhající budovy. Bohužel k přestavbě na kulturní dům nedošlo, z důvodů, které jsou nám všem dobře známy, nemovitosti se město za starostování pana Digrina zbavilo prodejem za směšnou částku 3 mio, která, jak se hezky česky říká, jistě městskou kasu nevytrhla.
Svítá však naděje, že jednou z možností, by bylo jeho umístění na pozemek v předzámčí, o jehož úpravě se bude jednat s občany na začátku lístopadu – viz Zpravodaj č. 242, strana 4 –píše radní paní Šárka Slavíková –Klímová.
Akce probíhá v rámci projektu podpořeného Nadací Open Society Fund Praha, který je financován z Norských fondů.
FINANCE –Dotace činí 40 milionů Kč, rozpočet je dle informace pana architekta 80-85 milionů Kč,/ doufejme jen, aby to nedopadlo jako tunel Blanka/, což znamená, že si město musí vzít půjčku 45 milionů. Proč toto není uvedeno ve vizualizaci, připadá mi to trochu jako klamání veřejnosti.
Je to asi proto, že ti, kteří se tak vehementně zasahují o realizaci tohoto megaprojektu si vůbec neuvědomují, jaká je reálná výše rozpočtu města a tomu odpovídající možné zadlužení města do příštích let. Je nasnadě, že se někdo snaží obhájit obrovskou investici, na kterou město nemá. Pan starosta se v posledním Zpravodaji již holedbá chystanou výstavbou nového školního pavilonu v příštím roce, přestože celá věc je ještě v plínkách a není vůbec nic rozhodnuto. Uvědomují si vůbec osoby zodpovědné za tento projekt fakt, že splácíme čističku, 12mio za přívod vody z Baní, podíl města na výstavbě tělocvičny a na druhé straně máme v dezolátním stavu budovu městského úřadu, stejně tak v dezolátním stavu chodníky viz Dobříšská a Pražská a to nemluvím o městských komunikacích a dalších nutných investicích jako nová kanalizace na Pražské atd.
Doufám jen, že ti opravdu zodpovědní zastupitelé dokáží vyvrátit megainvestici, která by snížila veškeré provozní náklady, které město bude muset do budoucna vynakládat na opravy silnic, chodníků a další obligatorní výdaje na minimum. Již dnes městský úřad naříká, že nejsou prostředky na to, či ono, a to je situace bez této megainvestice.

Eva Stieberová

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlenka postavit na tomto místě víceúčelovou stavbu, která by naplnila současně potřebu zvětšit kapacity pro školní výuku i potřeby mimoškolních aktivit a kulturně společenských aktivit pro širokou veřejnost, se mi jeví jako velmi zajímavá. Návrh je promyšlený a dobře prezentovaný.  Na první pohled líbivá prezentace však provokuje k otázkám:

* stavba je masivně prosklená, jaká bude energetická náročnost budovy?

* jaké budou náklady na údržbu prosklených ploch?

* mají předsazené zdobné prvky (ať už žebrovaná „síť“, nebo variantní svislé lišty) nějakou praktickou funkci? Pakliže ne, nebylo by od věci je vypustit. Pokud si budovu představím „odstrojenou“, cítím, že by se takto možná lépe hodila k původní školní budově (ostatně, od věci není ani určitá úspora nákladů při tomto řešení)

* není specifikován počet parkovacích míst, která budou celkem k dispozici, nezdá se mi dostatečný. Dosavadní parkovací místa snad prozatím postačují – děti buď do školy chodí pěšky, nebo přijedou autobusem, případně je přivezou rodiče – zatímco v případě spojení nové výukové kapacity s kulturním centrem bude třeba parkovacích míst několikanásobně více…

* nejsem si jista tím, zda „zeleně výrazně přibude“

* zajímalo by mne, jaký názor na věc mají ti, kterým bude budova stát doslova pod okny, těším se na jejich náměty a připomínky

* konečně, domnívám se, že s rezervou je nutno se dívat na připravovaný rozpočet – při realizaci staveb pravidelně dochází k navýšení předpokládaných nákladů, takže částku, která bude nyní sdělena občanům a zastupitelům, je určitě třeba považovat za spíše orientační.

Mgr. Jarmila Balková