Říjen 7, 2015

Finance

Cenu Pavilonu odhadujeme zhruba na 85 mil. Kč, přesnější odhad se na základě studie udělat nedá. Zastupitelé budou schvalovat variantu financování formou úvěru, a to se splatností 10 nebo 15 let. Základní finanční ukazatele jsme se pokusili vizualizovat do grafů.

Krátký úvodní komentář pana starosty Petra Digrina:

Financování realizace pavilonu z úvěru o této výši není pro naše město až tak velký problém. Už v minulosti některé důležité investice hradilo z úvěru. Například půdní vestavbu nad dětským střediskem, kde dnes sídlí speciální škola, rekonstrukci mateřské školky Nová nebo rekonstrukci čistírny odpadních vod. Finanční zdraví našeho města je velmi dobré a dlouhodobě stabilní.
Splátka úvěru, z něhož bychom postavili školní pavilon s kulturním střediskem by nám odebrala pouhých 13 % z prostředků, které má město k dispozici na různé investice, opravy a další potřebné stavby. Splácet úvěr o této výši si dovolit můžeme.

Jak splátky konkrétně zatíží rozpočet města, zbude vůbec potom na další opravy a investice nebo budeme dalších 20 let jen splácet Pavilon?

Po dostavbě školního pavilonu s kulturním střediskem bychom museli, přibližně od roku 2018, zaplatit každým rokem necelé 3 miliony korun. Pavilon bychom spláceli 15 let. Takto vysoká splátka by nám každý rok odebrala 13 % z prostředků, které máme k dispozici na různé investice. Zbytek, tedy 86 %, můžeme použít na naše předchozí závazky a na další důležité záměry města jako jsou například výstavba přivaděče Baně, výstavba tělocvičny, oprava ulic k Nádraží, ke Škole, Lhotecké, výstavba a oprava chodníků po městě a další, kterých je opravdu mnohem více, než kolik by mohl rozpočet města uspokojit. Výstavba Pavilonu tuto situaci zásadním způsobem nezmění.
Podrobnější představu o finančních možnostech našeho města najdete v jednotlivých grafech, kde je vše názorně popsáno.
Placeni

Rozpocet mesta

 

Var1-10

Var2-10

 

Var1-15

 

Var2-15

 

Uver

Grido_Mnisek_0005ggg_b