Pavilonu naskočila červená, blokuje ho odvolání.

Ve chvíli, kdy Stavební úřad v Jílovém u Prahy začátkem března vydal stavební povolení na novou školní multifunkční budovu, učitelé, žáci, jejich rodiče, vedení města a všichni, kteří sledují peripetie kolem tohoto projektu, mohli doufat, že stavbě konečně naskočila zelená. Než se ale stihla rozjet, je tady STOP. Krátce před tím, než mohl jílovský stavební úřad Přečíst si víc oPavilonu naskočila červená, blokuje ho odvolání.[…]