Bude se měřit hluk

Vedení města se dohodlo se zástupci obyvatel domu v okolí plánovaného Pavilonu na standardních parametrech zadání nové hlukové studie. Právě obavy lidí z nadměrného hluku při výstavbě a také z provozu nové školní budovy byly obsahem některých námitek do stavebního řízení k Pavilonu. Původní hlukovou studii z roku 2016 považovali za nedostatečnou zástupci obyvatel dotčených Přečíst si víc oBude se měřit hluk[…]